na

Hải Dương chủ động, sáng tạo đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống

Ngày 25/11, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Hải Dương: Phát huy tốt tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt

Đây là quan điểm phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới do Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đặt ra tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức ngày 23/11, tại thành phố Hải Dương.


Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025


Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tỉnh Hải Dương

Hải Dương chủ động, sáng tạo đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống
Ngày 25/11, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hải Dương: Phát huy tốt tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế
Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website