na

Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 nội dung Đại hội theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp

Chiều 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục góp ý vào các dự thảo báo cáo và bế mạc.


Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


22 đại biểu của Hải Dương sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay (27/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức ra mắt trước Đại hội. Đại hội cũng sẽ bầu 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 nội dung Đại hội theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế
Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website