na
Chương trình Đại hội
Chương trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 
 
Các tin mới hơn
Thông cáo báo chí tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (24/10/2020)
Các tin cũ hơn
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website