na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Chân dung các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ từ năm 1940 - nay

   

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan

Đồng chí Nguyễn Văn Kha

Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời Hải Dương

Bí thư Tỉnh uỷ

(6/1940)

(4/1945 - 11/1946)

   

Đồng chí Đặng Tính

Đồng chí Vũ Duy Hiệu

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh uỷ

(11/1946 - 4/1947; 10/1948 - 01/1949)

(4/1947 - 10-1948)

   

Đồng chí Nguyễn Năng Hách

Đồng chí Võ Thanh Hoà

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh uỷ

(02/1949 - 11/1949; 4/1950 - 02/1951)

(12/1949 - 4/1950)

   

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (Thạch)

Đồng chí Lương Quang Chất

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh uỷ

(02/1951 - 3/1953; 5/1956 - 7/1957)

(3/1953 - 7/1954; 02/1959 - 01/1960)

   

Đồng chí Lê Đức Thịnh

Đồng chí Trần Tạo

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh uỷ

(7/1954 - 5/1956)

(8/1957 - 02/1959)

   

Đồng chí Nguyễn Chương

Đồng chí Lê Quý Quỳnh

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh uỷ

(01/1960 - 02/1968)

(3/1968 - 02/1972)

   

Đồng chí Ngô Duy Đông

Đồng chí Ngô Quang Đạo

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh ủy

(3/1972 - 1975);(4/1975 - 10/1981; 5/1982 - 10/1986)

(11/1981 - 4/1982)

   

Đồng chí Lê Đức Bình

Bí thư Tỉnh uỷ (11/1986 - 8/1991)

Đồng chí Phạm Văn Thọ

Bí thư Tỉnh uỷ (9/1991 - 10/1997)

   

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên

Bí thư Tỉnh uỷ (11/1997 - 10/1999)

Đồng chí Nguyễn Văn Chiền

Bí thư Tỉnh uỷ (10/1999 - 9/2002)

   

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng chí Bùi Thanh Quyến

Bí thư Tỉnh uỷ

Bí thư Tỉnh uỷ

(9/2002 - 12/2005)

(từ tháng 12/2005 - 2015)

   

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển

Bí thư Tỉnh uỷ (10/2015 đến nay)

 
Các tin mới hơn
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương(22/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng(21/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI(18/10/2020)
Các tin cũ hơn
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website