na
Giới thiệu
Một số thông tin chủ yếu về tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương nằm ở trung tâm châu thổ Đồng bằng sông Hồng, là một trong 7 tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đây là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế quan trọng của miền Bắc và cả nước. Tỉnh có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 02 thành phố, 01 thị xã và 09 huyện; thành phố Hải Dương là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của cả tỉnh.
 
Hải Dương có diện tích tự nhiên 1.668 km2; nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Năm 2019, nhiệt độ trung bình là 25,30C, số giờ nắng trong năm là 1.549 giờ, lượng mưa trung bình 104,6 mm/tháng, độ ẩm bình quân 84%.
 
Dân số tại thời điểm 01/01/2020 là 1.907.246 người, quy mô dân số của tỉnh đứng thứ 9 của cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng (sau Hà Nội, Hải Phòng); dân số khu vực thành thị chiếm 31,4%; cơ cấu dân số theo nhóm tuổi tỉnh Hải Dương năm 2019: Dưới 15 tuổi chiếm 24,1%, từ 15-59 tuổi chiếm 60,3, trên 60 tuổi chiếm 15,6%. Dân tộc Kinh chiếm 99,4% dân số của tỉnh, còn lại dân tộc thiểu số gần 11 nghìn người, chủ yếu di cư từ nơi khác đến do tìm việc làm và lập gia đình.
Lực lượng lao động của tỉnh là 1.071 nghìn người, trong đó lao động trong độ tuổi lao động chiếm 83,6%. Lao động đang làm việc là 1.054 nghìn người; trong đó, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 45,2%; khu vực dịch vụ chiếm 26,1%.
 
Hệ thống kết cấu hạ tầng trong tỉnh cơ bản hoàn chỉnh, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, tạo liên kết đồng bộ với các tỉnh trong Vùng. Hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đầu tư cơ bản đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 11 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 1.470 ha; thu hút tỷ lệ diện tích đã cho thuê bình quân đạt 81%. Ngoài ra, có 37 cụm công nghiệp nằm rải rác tại các vị trí thuận lợi ở 11/12 huyện, thị trong tỉnh, với tổng diện tích 1.587 ha; thu hút khoảng 400 dự án đầu tư, tỷ lệ đã cho thuê đạt 70,8%.
Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 509 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 7,7 tỷ USD; thu hút trên 200 nghìn lao động trực tiếp cùng hàng ngàn lao động gián tiếp khác.
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 8,7% so với năm trước, bình quân giai đoạn 2015-2019 tăng 9,3%/năm; quy mô kinh tế đạt 127.939 tỷ đồng; đứng thứ 11 cả nước; cơ cấu kinh tế tập trung vào công nghiệp và dịch vụ với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 59,1% và dịch vụ là 32,1%; còn lại nông lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 8,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 67,5 triệu đồng/người (2.947 USD/người).
 
Giá trị hàng hoá xuất khẩu năm 2019 ước đạt 7,5 tỷ USD; giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 14,8%/năm; luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước.
 
Năm 2019, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý hành chính, tỉnh Hải Dương đã sớm xây dựng Đề án và tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả sau sắp xếp, trên địa bàn tỉnh còn 235 đơn vị hành chính cấp xã (47 phường, 10 thị trấn, 178 xã); giảm 30 xã, phường, thị trấn (-11,3%) so với trước sắp xếp.
 
Đồng thời, tỉnh cũng chủ động rà soát, sắp xếp các thôn, khu dân cư để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở. Tính đến đầu năm 2020, toàn tỉnh có 1.334 thôn, khu dân cư; giảm 135 thôn, khu dân cư (-9,2%) so với trước sắp xếp.
Các tin mới hơn
Đảng bộ tỉnh Hải Dương 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển(23/10/2020)
Các tin cũ hơn
Thành phố Hải Dương(23/10/2020)
Thành phố Chí Linh(23/10/2020)
Thị xã Kinh Môn(23/10/2020)
Huyện Thanh Miện(23/10/2020)
Huyện Ninh Giang(23/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website