na
Góp ý dự thảo văn kiện
Đóng góp ý kiến về phát triển công nghiệp công nghệ cao

 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Bình cho rằng: Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang phát triển rất nhanh chóng, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.
 

Cuộc cách mạng này tạo ra cơ hội phát triển đột phá cho các nước, các địa phương nếu biết nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, kịp thời ứng dụng các thành quả của nó. Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi nền nếp, cách làm truyền thống trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, đồng thời mở ra cơ hội cho nền kinh tế số. Trước đây, để phát triển kinh tế thường cần sử dụng nhiều đất đai, tài nguyên, nhân lực, nhưng với kinh tế số thì chủ yếu làm việc trên cơ sở thành tựu của khoa học và công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)…

Trước bối cảnh ấy, trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần này đã xác định một nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với các dự án có trình độ công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách. Tôi rất đồng tình với chủ trương này.

Dự đại hội, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về phát triển khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao để đại hội đề ra nghị quyết có tính khả thi, phù hợp trong những lĩnh vực này. Sau đại hội, trên cương vị là người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ của tỉnh, tôi sẽ sớm chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những kế hoạch, công việc cụ thể của sở, của ngành, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, ngành sẽ chú trọng chuyển giao, ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật để phát triển công nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế khác; quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao để thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

 Nguồn: Báo Hải Dương
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Khát vọng vươn lên từ Đại hội(23/10/2020)
Tin vào nhiệm kỳ mới(23/10/2020)
Bảo vệ quỹ đất nông nghiệp giá trị cao(22/10/2020)
Quy hoạch đô thị xứng tầm (22/10/2020)
Thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế(21/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website