na
Dự thảo văn kiện
Danh sách tổ thảo luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thời gian: Chiều ngày 25/10/2020)

 Chi tiết văn bản, bạn đọc tải về tại đây

I. TỔ SỐ 1

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 1, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 2).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Hoàng Quốc Thưởng, TUV, Bí thư Thành ủy Chí Linh

* Tổ phó: Nguyễn Văn Nhường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

* Thư ký: Nguyễn Văn Đản, Chánh Văn phòng Thành ủy Chí Linh

* Tổ giúp việc: Nguyễn Xuân Mạnh, Phạm Văn Toàn, Văn phòng Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 39 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Nguyễn Mạnh Hiển, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;

(2) Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;

(3) Nguyễn Huy Thăng, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh;

(4) Nguyễn Viết Hải, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

(5) Phạm Thanh Hải, TUV, Giám đốc Sở Công Thương;

(6) Hoàng Quốc Thưởng, TUV, Bí thư Thành ủy Chí Linh;

(7) Mạc Minh Quang, TUV, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

- Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh (9 đại biểu).

- Đại biểu Đảng bộ Thành phố Chí Linh (25 đại biểu).

II. TỔ SỐ 2

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 2, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 2).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Lê Đình Long , UVBTV, Bí thư Thành ủy Hải Dương

* Tổ phó: Lê Ngọc Châu, UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh

* Thư ký: Phạm Đình Việt Đức, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Dương

* Tổ giúp việc: Lê Thị Đỗ Quyên, UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Biên Thùy, Văn phòng Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 53 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

(2) Lê Đình Long, UVBTV, Bí thư Thành ủy Hải Dương,;

(3) Lê Ngọc Châu, UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh;

(4) Nguyễn Năng Hoàn, TUV, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

(5) Cao Ngọc Quang, TUV, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh;

(6) Phạm Văn Quang, TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

(7) Lương Văn Việt, TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đảng bộ Thành phố Hải Dương (38 đại biểu).

- Đảng bộ Công an tỉnh (10 đại biểu).

III. TỔ SỐ 3

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 3, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 2).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Vũ Tiến Phụng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

* Tổ phó: Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

* Thư ký: Nguyễn Thị Hương, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

* Tổ giúp việc: Vũ Văn Hưng, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Thùy Linh, Văn phòng Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 41 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy;

(2) Vũ Tiến Phụng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh;

(3) Nguyễn Hải Bình, TUV, Tổng Biên tập Báo Hải Dương - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (39 đại biểu).

IV. TỔ SỐ 4

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 4, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 2)

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Trần Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng

* Tổ phó: Nguyễn Trọng Tuệ, TUV, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

* Thư ký: Nguyễn Văn Thơm, Chánh Văn phòng Huyện ủy Cẩm Giàng

* Tổ giúp việc: Nguyễn Thị Quyên, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hạnh, Văn phòng Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 41 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Nguyễn Hồng Sơn, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

(2) Nguyễn Thanh Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

(3) Vũ Hồng Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

(4) Vũ Hồng Hiên, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

(5) Trần Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng;

(6) Nguyễn Trọng Tuệ, TUV, Bí thư Huyện ủy Bình Giang;

(7) Phạm Thị Thanh Tâm, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

- Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (18 đại biểu).

- Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Giang (18 đại biểu).

V. TỔ SỐ 5

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 5, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 3).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Sái Thị Yến, TUV, Bí thư Thị ủy Kinh Môn

* Tổ phó: Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy Kim Thành

* Thư ký: Lãnh Duy Tiến, Chánh Văn phòng Thị ủy Kinh Môn

* Tổ giúp việc: Nguyễn Đình Bộ, Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Như, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 44 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Vương Đức Sáng, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

(2) Lưu Văn Bản, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

(3) Phạm Mạnh Cường, TUV, Giám đốc Sở Y tế;

(4) Nguyễn Minh Hùng, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

(5) Bùi Quang Toản, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị;

(6) Nguyễn Thị Hải Vân, TUV, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước;

(7) Sái Thị Yến, TUV, Bí thư Thị ủy Kinh Môn.

- Đại biểu Đảng bộ Thị xã Kinh Môn (21 đại biểu).

- Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành (17 đại biểu).

VI. TỔ SỐ 6

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 6, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 3).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ

* Tổ phó: Đặng Xuân Thưởng, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc

* Thư ký: Nguyễn Văn Luận, Chánh VP HĐND-UBND huyện Tứ Kỳ

* Tổ giúp việc: Phạm Thị Hoài, Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Thị Ánh Ngọc, Ban Nội chính Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 43 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Nguyễn Thị Ngọc Bích, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;

(2) Nguyễn Quang Phúc, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

(3) Lương Văn Cầu, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

(4) Vũ Ngọc Long, TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

(5) Nguyễn Văn Đoàn, TUV, Giám đốc Sở Xây dựng;

(6) Nguyễn Khắc Toản, TUV, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

(7) Nguyễn Thị Nhật Thu, TUV, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh,

- Đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc (18 đại biểu).

- Đại biểu Đảng bộ huyện Tứ Kỳ (18 đại biểu).

VII. TỔ SỐ 7

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 7, Trung tâm Văn hóa xứ Đông ((Tầng 3).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Phạm Văn Khảnh, TUV, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang

* Tổ phó: Đồng Dũng Mạnh, TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện

* Thư ký: Bùi Minh Chương, Chánh Văn phòng Huyện ủy Ninh Giang

* Tổ giúp việc: Phạm Hồng Việt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Thị Hằng Nga, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 45 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Đặng Việt Cường, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

(2) Lê Văn Hiệu, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

(3) Nguyễn Thị Việt Nga, TUV, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

(4) Nguyễn Trọng Hưng, TUV, Giám đốc Sở Tài chính;

(5) Phạm Văn Khảnh, TUV, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang;

(6) Đồng Dũng Mạnh, TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện;

(7) Lê Quý Tiệp, TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang (21 đại biểu).

- Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Miện (19 đại biểu).

VIII. TỔ SỐ 8

1. Địa điểm: Phòng thảo luận số 8, Trung tâm Văn hóa xứ Đông (Tầng 4).

2. Thành phần đại biểu

* Tổ trưởng: Bùi Văn Thăng, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Sách

* Tổ phó: Trịnh Văn Thiện, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà

* Thư ký: Vũ Xuân Độ, Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Sách

* Tổ giúp việc: Nguyễn Văn Định, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đào Văn Hưng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

* Tổng số đại biểu: 44 đại biểu, gồm:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI:

(1) Nguyễn Văn Phú, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

(2) Bùi Văn Thăng, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Sách;

(3) Nguyễn Đình Kiêm, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

(4) Phạm Văn Bình, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

(5) Trần Văn Quân, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

(6) Phạm Mạnh Hùng, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ;

(7) Nguyễn Đức Tuấn, TUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

(8) Vũ Thị Thủy, TUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh.

- Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách (19 đại biểu).

- Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà (18 đại biểu).

Các tin mới hơn
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025(20/10/2020)
Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/10/2020)
Các tin cũ hơn
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website