na
Tham luận tại đại hội
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tham luận của đồng chí Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội, trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm được Đoàn Chủ tịch trình bày. Để góp phần làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, tôi xin phát biểu tham luận với nội dung “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.
 
Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả nổi bật là:
 
- Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia: Đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xảy ra và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu giải quyết ổn định tình hình nội bộ nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, trong đó, đã giải quyết cơ bản nhiều điểm mâu thuẫn phức tạp kéo dài, tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp. Vì vậy, an ninh chính trị luôn được giữ vững, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế, xã hội.
 
- Trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội: Đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an để nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề để xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên như: Chống khai thác cát trái phép; đấu tranh, triệt phá tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, các tụ điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc… Do vậy, đã kiềm chế và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, thân thiện.
 
- Đã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhân, hộ khẩu, công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Do đó, đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Triển khai tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, giảm 4 đơn vị đầu mối cấp phòng, 32 đội công tác, thực hiện đúng cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các cấp và bố trí 940 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 188 xã, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo 05 đ/c Công an chính quy/xã theo đúng quy định của Bộ Công an. Chỉ đạo khảo sát và xây dựng đề án trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy hoạch và xây dựng doanh trại phục vụ công tác, chiến đấu của các đơn vị…
 
Có được những thành tích nổi bật nêu trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Đảng ủy Công an tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung công tác lớn, quyết tâm khắc phục những vấn đề còn hạn chế và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phức tạp xảy ra. Đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác Công an, trong đó, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được xác định là một nội dung quan trọng, cần phải tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài để đảm bảo tính bền vững và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng, đồng thời là nội dung chủ yếu của biện pháp vận động quần chúng- một biện pháp cơ bản, chiến lược của lực lượng Công an nhân dân. Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, đó là:
 
- Đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự (ANTT)”.
 
- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, kết hợp chặt chẽ với “phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục, cải tạo ng¬¬ười lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”... Từ năm 2015 đến nay, đã xây dựng mới 1.243 lượt mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại các làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Điển hình là: Mô hình “Xứ đạo, Họ đạo an toàn về ANTT”, “Dòng họ hiếu học, an toàn về ANTT”, “Tổ hòa giải ANTT”, “Xóm liên gia tự quản về ANTT”, “Cụm liên kết về ANTT”, “Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội”; “Phòng, chống ma tuý trong công nhân viên chức lao động, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình công nhân viên chức, lao động văn hóa”... Đặc biệt là tổ chức xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” tại Đại học Sao Đỏ; “Khu Công nghiệp Đại An an toàn về ANTT”... được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao, được Bộ Công an công nhận là mô hình điểm để nghiên cứu, nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc. Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan, phát tán trong cộng đồng, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai 8.747 “Tổ giám sát Covid tại cộng đồng” góp phần quan trọng vào việc kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.
 
Do triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào nên tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực: Tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong 5 năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 12.578 tin có liên quan đến ANTT, trong đó có 6.666 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá và xử lý kịp thời 4.301 vụ việc, 3.775 đối tượng; phối hợp đưa 2.066 đối tượng vào diện cảm hóa giáo dục và đã cảm hóa giáo dục tiến bộ được 1.661 đối tượng; tham gia bắt, vận động 129 đối tượng phạm tội ra tự thú, đầu thú; đưa 794 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 380 đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng; phối hợp hòa giải thành công 1.599 vụ việc về ANTT...
 
Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, số vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn năm trước, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà và xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2020 đã có 1323/1323 làng, khu dân cư và 235/235 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng làng an toàn, khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự; đã có 174/178 xã đạt tiêu chí số 19 “giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, 163/178 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng nhưng chưa sâu, có nơi còn hình thức; chất lượng công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở một số địa bàn còn hạn chế; một bộ phận nhân dân chưa tích cực tham gia phong trào hoặc còn mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn thiếu sự gắn kết, cá biệt có nơi còn cho rằng đó là trách nhiệm riêng của Công an.
 
Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT. Về thuận lợi vẫn là cơ bản, nhưng có những vấn đề cần đặc biệt quan tâm, đó là: Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xâm nhập nội bộ, kích động biểu tình gây rối; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động…Vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tình hình thiên tai, dịch bệnh… đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm” và “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, trật tự” như dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, Đảng bộ Công an tỉnh đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Một là, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm và thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự phát huy hiệu quả. Thực tiễn đã chỉ rõ, sức mạnh của quần chúng nhân dân là rất lớn, nhưng sức mạnh đó chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức thành phong trào và có sự chỉ đạo thống nhất. Nơi nào cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thì nơi đó đề ra chủ trương, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện sát, đúng với tình hình thực tế, phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Vì vậy, phải coi việc tổ chức thực hiện phong trào là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.
 
Hai là, do phong trào diễn ra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, đối tượng khác nhau nên phải củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh; phải xây dựng lực lượng nòng cốt là những người tâm huyết, có kỹ năng và trình độ chuyên môn, đủ khả năng nhận biết, nắm bắt được âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, từ đó, tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào và phát động quần chúng nhân dân cùng tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Ba là, quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, nhân dân là lực lượng trực tiếp tham gia phong trào, là lực lượng chủ công của phong trào và cũng là người thụ hưởng kết quả của phong trào nên các phong trào phải phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân để thu hút được đông đảo quần chúng tích cực tham gia. Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cần củng cố hệ thống y tế, văn hóa, giáo dục cộng đồng cho nhân dân để tạo nền tảng vững chắc cho phong trào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định thì phong trào bảo vệ ANTQ được duy trì và phát triển sâu rộng.
 
Bốn là, phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cần gắn việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào khác của từng ngành, lĩnh vực, của từng đơn vị, địa phương.
 
Năm là, cần chú trọng tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào ở từng đơn vị, địa phương, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt để thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đồng thời phát hiện những đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh kịp thời.
 
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; trọng tâm là tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT”. Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể, gắn với phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tình hình ANTT để cán bộ, nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào một cách hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, địa bàn giáp ranh, vùng tôn giáo, các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp quy mô lớn... Công an tỉnh Hải Dương cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng để có thêm nhiều “đôi bàn tay”, thêm nhiều “cặp mắt, đôi tai” và sẽ luôn “dựa vào nhân dân”, “không xa rời dân” theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các các sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhằm thiết lập thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường an ninh an toàn, kỷ cương, lành mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các tin mới hơn
Xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0(22/10/2020)
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(22/10/2020)
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở(22/10/2020)
Các tin cũ hơn
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế(22/10/2020)
Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương(22/10/2020)
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới(22/10/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025(22/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website