na
Góp ý dự thảo văn kiện
Thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế

Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, tài chính, điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Nam Sách Phạm Thị Liên đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới tỉnh quan tâm trang bị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cho các cơ sở y tế công lập thực hiện số hóa, lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân...
 
Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tại phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đề ra nội dung là triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho các cơ sở y tế tuyến huyện, xã. Đặc biệt là nội dung thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế, lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân.
Hiện trong cơ cấu giá của các dịch vụ kỹ thuật, Bộ Y tế chưa xây dựng được nội dung liên quan đến CNTT nên các cơ sở y tế không bố trí được nguồn kinh phí để đầu tư. Trung tâm Y tế huyện Nam Sách hiện cũng chưa thể triển khai thực hiện được một trong những nội dung quan trọng của ứng dụng CNTT vào công việc là bệnh án điện tử.
Để thực hiện các nhiệm vụ như dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra, chúng tôi mong rằng Đại hội sẽ thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để trong nhiệm kỳ tới tỉnh quan tâm trang bị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cho các cơ sở y tế công lập thực hiện số hóa, lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân; tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị y tế ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn...
 
Nguồn: Báo Hải Dương 
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Đóng góp ý kiến về phát triển công nghiệp công nghệ cao(25/10/2020)
Khát vọng vươn lên từ Đại hội(23/10/2020)
Tin vào nhiệm kỳ mới(23/10/2020)
Bảo vệ quỹ đất nông nghiệp giá trị cao(22/10/2020)
Quy hoạch đô thị xứng tầm (22/10/2020)
Các tin cũ hơn
3 việc cần làm ngay để đổi mới giáo dục(21/10/2020)
Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao(21/10/2020)
Xây dựng khu nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao(15/10/2020)
Cụ thể hóa các quy chế để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng(15/10/2020)
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Xây dựng khu vui chơi giải trí đặc sắc ở Hải Dương(15/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website