na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài cuối: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm: chọn việc, chọn điểm, chọn mô hình, có tính đột phá.

5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, định hướng thường xuyên của các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều bước tiến mới trong công tác xây dựng tổ chức.

Chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên

Tổ chức có vững mạnh thì mới tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức, 5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng lớn mạnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã kết nạp được thêm 2 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 38 tổ chức, 87 ủy viên; Ủy ban MTTQ cấp huyện có 718 ủy viên, Ủy ban MTTQ cấp xã có 9.175 ủy viên. Hằng năm, các đoàn thể chính trị - xã hội đều kết nạp được số lượng đoàn viên, hội viên vượt kế hoạch đề ra. 5 năm qua, công đoàn các cấp kết nạp 70.357 đoàn viên mới. Tỉnh đoàn kết nạp 96.750 đoàn viên mới. Hội Cựu chiến binh kết nạp thêm 24.000, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh kết nạp thêm 18.672, Hội Liên hiệp phụ nữ kết nạp 11.550 hội viên mới.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, trí tuệ đáp ứng tốt yêu cầu trong thời kỳ mới. Giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh có 55 đơn vị hành chính cấp xã được sáp nhập thành 25 đơn vị mới. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng dẫn quy trình kiện toàn tổ chức MTTQ và các đoàn thể tại những đơn vị hành chính cấp xã mới sáp nhập theo đúng quy định.

Không chỉ coi trọng phát triển tổ chức, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh ta còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên. Trọng tâm là tuyên truyền đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. 5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tổ chức khoảng 600 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Hướng về cơ sở

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm: chọn việc, chọn điểm, chọn mô hình, có tính đột phá, bước đầu bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy các mô hình tự quản ở thôn, khu dân cư.

Bằng những hình thức tuyên truyền sinh động, phong phú, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện có hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình, làng, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác nhân đạo, từ thiện. Giữ gìn an ninh trật tự, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ các cấp đã xây dựng được 918 mô hình ''Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang", 1.280 mô hình “Thôn, khu dân cư vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới"... Hội Nông dân các cấp xây dựng và duy trì hoạt động mô hình "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn" ở 362 chi hội. Các cấp bộ đoàn xây dựng và duy trì hoạt động của 247 câu lạc bộ thanh niên, đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm. Hội Phụ nữ các cấp thành lập 2.300 nhóm tiết kiệm - tín dụng, góp vốn cho vay luân chuyển, 93 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 1.359 mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”...

5 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động được 136 tỷ đồng để xây 1.095 ngôi nhà "đại đoàn kết" và sửa chữa 161 ngôi nhà với tổng số tiền 42,5 tỷ đồng, tặng 11.834 suất quà Tết trị giá 48,6 tỷ đồng, hỗ trợ 19.000 lượt hộ nghèo tổng số tiền 11 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên huy động mọi nguồn lực hỗ trợ trên 212,8 tỷ đồng xây 524 ngôi nhà, sửa chữa 64 ngôi nhà cho đoàn viên, hội viên hoàn cảnh khó khăn, tặng 200.000 suất quà cho đoàn viên, hội viên nghèo.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; chủ động phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về vấn đề nhân dân bức xúc.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng rõ nét, bước đầu có hiệu quả. Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát 398 cuộc về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, về đầu tư của cộng đồng, thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện pháp luật lao động... Ban Thanh tra nhân dân cấp xã phát hiện, kiến nghị với chính quyền cơ sở 8.812 vụ việc, được cấp chính quyền giải quyết 8.377 vụ (đạt 95%), thu về cho tập thể 26.122 m2 đất và hơn 1,3 tỷ đồng; giám sát 3.267 công trình, dự án, phát hiện 40 công trình có dấu hiệu vi phạm.
 
Nguồn: Báo Hải Dương 
Các tin mới hơn
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân(24/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương(22/10/2020)
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng(21/10/2020)
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI(18/10/2020)
Các tin cũ hơn
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 5: Bảo đảm quốc phòng, an ninh(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 4: Văn hóa - xã hội khởi sắc(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 3: Phát triển đa dạng các dịch vụ(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 2: Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung(16/10/2020)
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 1: Bước đầu phát triển công nghiệp hỗ trợ(16/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website