na
Tham luận tại đại hội
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Tham luận của đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Trước hết tôi bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với báo cáo chính trị do Đoàn Chủ tịch trình bày trước đại hội. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản song cũng không ít khó khăn, thách thức tác động; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cùng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà.
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội, có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động và ba nhiệm vụ công tác trọng tâm; trong đó, hoạt động Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, thông qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, với nhiều biện pháp, cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Kết quả, trong nhiều năm qua, các cấp hội đã giúp hàng chục nghìn gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh được triển khai tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của chị em phụ nữ và tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ phát huy nội lực, tự tạo việc làm, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các cấp Hội đã và đang tích cực triển khai thực hiện. Đề án đã tạo ra bước đột phá trong tư duy và phương pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh của các cấp hội phụ nữ trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đề án của Chính Phủ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tham mưu, phối hợp với UBND tỉnh xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 với các chỉ tiêu, nội dung hoạt động cụ thể phù hợp.
 
Để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền về Đề án, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế… với hình thức đa dạng, phong phú, tác động tới nhiều nhóm đối tượng phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức của chị em về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, đặc biệt đã khích lệ tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh doanh của các tầng lớp phụ nữ;
 
Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, các cấp Hội đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ để giúp phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như: khảo sát nắm nhu cầu và khả năng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên, phụ nữ; tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh nhằm hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tăng cường kỹ năng kinh doanh, kỹ năng bán hàng, quảng bá, xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính... cho cán bộ Hội LHPN các cấp, hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, phụ nữ yếu thế, giúp chị em hiện thực hóa các các dự án, ý tưởng kinh doanh; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em tiếp cận với nguồn tín dụng thông qua hoạt động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức tài chính vi mô… nhằm hỗ trợ phụ nữ vốn vay. Hằng năm, phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp” và tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, qua đó tôn vinh, truyền cảm hứng khởi nghiệp và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh của phụ nữ; hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể như: hợp tác xã/tổ hợp tác nhằm giúp phụ nữ khởi nghiệp bền vững, nhất là đối với chị em phụ nữ yếu thế tạo sự hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh...
 
Ngoài ra, để kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh, hàng năm, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội nữ doanh nhân tỉnh tổ chức “Hội nghị giao thương xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh với Hội nữ doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc” tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát triển mở rộng thị trường kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp đến người tiêu dùng, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế…tại các buổi giao thương đã có nhiều doanh nghiệp đã ký được hàng trăm hợp đồng phối hợp tiêu thụ sản phẩm; Hội LHPN tỉnh đã chủ động thành lập trang Facebook, nhóm Zalo về hỗ trợ khởi nghiệp để chủ động tuyên truyền, quảng bá, chia sẻ thông tin nhanh nhất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các sản phẩm an toàn do phụ nữ sản xuất, kinh doanh; Mặt khác, các cấp hội còn hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hướng dẫn đăng ký nhãn mác sản phẩm, để sản phẩm có thương hiệu vươn đến thị trường trong và ngoài nước.
 
Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp là hoạt động mới, khó, cán bộ hội chưa có nhiều kinh nghiệm, thời gian triển khai chưa nhiều, song với các biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn kết với việc thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh về giảm nghèo bền vững; về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn… kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh” đã tổ chức đào tạo cho trên 1000 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ trên 300 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ thành lập 06 Hợp tác xã do phụ nữ quản lý, 75 tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển kinh tế, tạo việc làm cho gần 4.200 phụ nữ; khai thác các nguồn vốn giúp 250 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp vay với số tiền 12,5 tỷ đồng;...
 
Bên cạnh kết quả đạt được, chúng tôi cũng nhận thấy cũng còn những hạn chế, khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, như: Một bộ phận cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức chưa đúng và đầy đủ về sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thường có quy mô nhỏ (chủ yếu là hộ gia đình); sức cạnh tranh thấp; trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận thông tin, công nghệ còn hạn chế; định kiến của xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh vẫn còn tồn tại; chị em lại cùng một lúc gánh trách nhiệm kép; Năng lực hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp của đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt cấp cơ sở còn hạn chế. Việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” có lúc, có nơi chưa hiệu quả; chính sách về vốn, quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp còn thiếu...
 
Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, chương trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có những bước phát triển mang tính đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra thời cơ mới cho phát triển. Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu phát triển Hải Dương nhanh và bền vững; phấn đấu sớm đưa Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với mong muốn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra, trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra, trong đó chú trọng, tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, với một số giải pháp chủ yếu sau:
 
Một là: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, của gia đình về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; huy động sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, khích lệ, lan tỏa tinh thần, hình thành phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh.
 
Hai là: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có hiệu quả , trong đó chú trọng các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ có nhu cầu, mong muốn khởi sự kinh doanh, các doanh nghiệp nữ mới thành lập; kết nối hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của phụ nữ; Khuyến khích chị em ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh; vận động phụ nữ tham gia sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn; tiếp tục vận động chị em tham gia các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường giới thiệu, quảng bá cho ý tưởng, sản phẩm của chị em đến với cộng đồng, giúp hội viên phụ nữ giới thiệu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình.
 
Ba là: Hàng năm duy trì tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và trao giải cho các tác giả có ý tưởng khởi sự kinh doanh xuất sắc; Tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại chính sách giữa đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành có liên quan với các nữ doanh nghiệp, nữ chủ hộ kinh doanh; tăng cường biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh, qua đó truyền cảm hứng, khơi dậy tâm thế, khát vọng vươn lên của những chị em còn chần chừ chưa dám khởi nghiệp.
 
Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt của Hội nữ doanh nhân tỉnh và các Câu lạc bộ nữ doanh nhân trong việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; chú trọng kết nối các doanh nghiệp, các chuyên gia để tư vấn, hỗ trợ định hướng hoàn thiện các ý tưởng sản phẩm từ quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác, thương hiệu.
 
Năm là, Hội LHPN tỉnh cần làm tốt hơn vai trò đơn vị chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tụ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 với mục tiêu, yêu cầu cao hơn, những biện pháp thiết thực, phù hợp hơn. Xác định hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế là bước đổi mới mang tính đột phá của các cấp Hội LHPN trong hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, tạo ra phong trào khát vọng khởi nghiệp, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ.
 
Tại Đại hội hôm nay, Hội LHPN tỉnh xin có một số kiến nghị, đề xuất:
 
1. Tỉnh cần có cơ chế tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp, THT/HTX đầu tư phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quan tâm xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao; tập trung, hỗ trợ liên doanh, liên kết tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm;
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cần xem xét ban hành Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó cần quan tâm có những ưu đãi về nguồn vốn, chính sách cho doanh nghiệp, hợp tác xã nói chung, doanh nghiệp nữ nói riêng;
 
Trên đây là ý kiến phát biểu tham luận về giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh Hải Dương. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp Hội tinh thần khởi nghiệp sẽ được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà. Phụ nữ Hải Dương sẽ tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, có những đóng góp xứng đáng xây dựng quê hương Hải Dương phát triển nhanh và bền vững.
Các tin mới hơn
Xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0(22/10/2020)
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(22/10/2020)
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở(22/10/2020)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
Các tin cũ hơn
Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương(22/10/2020)
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH tỉnh Hải Dương(22/10/2020)
Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới(22/10/2020)
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025(22/10/2020)
Phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng thành phố Chí Linh trở thành đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao, xứng đáng là một trung tâm động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.(22/10/2020)
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website