na
Đảng bộ qua các thời kỳ
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài 3: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Bài học kinh nghiệm dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh vận dụng linh hoạt trong nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 2: Cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã làm nên thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020: Bài 1: Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Từ kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Ngày 27-28/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Ngày 26 - 28/9/2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh.
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài cuối: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm: chọn việc, chọn điểm, chọn mô hình, có tính đột phá.
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 5: Bảo đảm quốc phòng, an ninh
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 4: Văn hóa - xã hội khởi sắc
5 năm qua, Hải Dương đã có nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 3: Phát triển đa dạng các dịch vụ
Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có trong phát triển kinh tế, 5 năm qua, ngành dịch vụ của Hải Dương đã có những bước phát triển rõ nét.
123
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website