na
Chương trình Đại hội
Thông cáo báo chí tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 25 - 27/10/2020 (Buổi sáng từ 7h30’ – 11h30’; Buổi chiều từ 13h30’ – 17h00’), tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông (Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Chương trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website