na
Tham luận tại đại hội
Xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Tham luận của đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tham luận của đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở
Tham luận của đồng chí Cao Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Tham luận của đồng chí Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế
Tham luận của đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng các mô hình và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
Tham luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH tỉnh Hải Dương
Tham luận của đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới
Tham luận của đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Tham luận của đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang
Phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng thành phố Chí Linh trở thành đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao, xứng đáng là một trung tâm động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới.
Tham luận của đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh
12345
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website