na
Góp ý dự thảo văn kiện
Đóng góp ý kiến về phát triển công nghiệp công nghệ cao
Khát vọng vươn lên từ Đại hội
5 năm qua, đã chứng kiến một cuộc cách mạng sôi động về cơ cấu các ngành kinh tế - dịch vụ, tạo thêm một bước quan trọng trên con đường đưa Hải Dương tới gần đích tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Tin vào nhiệm kỳ mới
Tôi tin tưởng những quyết sách tại Đại hội sẽ là định hướng đúng đắn để tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trên mọi mặt.
Bảo vệ quỹ đất nông nghiệp giá trị cao
Quy hoạch đô thị xứng tầm
Thực hiện chuyển đổi số trong ngành y tế
3 việc cần làm ngay để đổi mới giáo dục
Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao
Xây dựng khu nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao
Cụ thể hóa các quy chế để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng
123
na
Những kinh nghiệm rút ra qua nhiệm kỳ 2015-2020: Bài cuối: Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành
Tinh thần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và “đeo bám” đến cùng mục tiêu đã đề ra là kinh nghiệm quý sẽ tiếp tục được phát huy trong nhiệm kỳ tới.
na
na
na
na
na
Liên kết website